Een verdichting van meer dan 50 woongelegenheden per hectare

terwijl in andere woonkernen amper 12 eenheden per hectare vergund worden.
Hiermee wordt het gelijkheidsbeginsel dat in Holsbeek iedereen gelijk is voor de wet flagrant met de voeten getreden.
Er worden dus twee maten en twee gewichten gehanteerd bij het beoordelen van bouwdossiers.